Београдски књижевни часопис
број 26
Београдски књижевни часопис број 24-25

САДРЖАЈ

Драган Великић: Хотел „Ураниа”
Иван Потић: Убица дрвећа;
Младожења који силази низ степенице

Снежана Букал: Наследница; Јеленак
Срђан Срдић: Пацов сањари
ОД СОНЕТА ДО ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ
– избор из најмлађе српске поезије
Петар Матовић: Webcam
Никола Живановић: Усамљеност
Тамара Шушкић: Плави листови
Горан Коруновић: Valerie
Урош Котлајић: Сонети о рупама
Марјан Чакаревић: Језик
Јана Растегорац: Без протицања
Данило Лучић: Београд живи
Ивана Максић: Књижевни живот
Вања Радаковић: Језик искуства или искуство језика
– збивања у младој српској поезији

■ ■ ■ СВЕТларник
Вислава Шимборска: Прекосутра – без нас
Бисерка Рајчић: Песникиња која је писала оловком
Захар Прилепин: Верочка
САИД: Причице из „Бестијаријума”
Клаудио Дамјани: Смоква на тврђави

■ ■ ■ ЖИВОТИ ПЕСНИКА
Грејем Роб: Апотеоза, последњи дани и сахрана (из биографије В. Игоа)

■ ■ ■ БЕОГРАДСКИ СВЕМИР
Срђан Вучинић: О епифанијама и недосањаним сновима
(о четири филма на 40. ФЕСТ-у)
Александар Милосављевић: Невидљиво позориште
Слободан Јовановић: Опрема Чонкић
(поводом изложбе Меморијал “Ненад Чонкић”)

■ ■ ■ КЊИГЕ
Љиљана Шоп: Приповедање као цртање етера
(Ода мањем злу В. Чолановића)
Тијана Спасић: Поетика нереда (Бернардијева соба С. Тишме)
Иван Радосављевић: Исте, другачије приче
(Пола иконе Р. Дангубића)
Никола Живановић: Наш Фауст (Ту сам, у тами Н. Тадића)
Ален Бешић: Заљуљана оса свијета (Једино ветар Д. Алексића)
Марјан Чакаревић: Између себе и тела (Линија бега Д. Илића)
Вук Петровић: Поуздана терминолошка основа
(Наратолошки речник X. Принса)

Аутори и преводиоци Београдског књижевног часописа

■ ■ ■ Ликовни прилози у броју:
Са изложбе Меморијал “Ненад Чонкић”


Штампање овог броја часописа
суфинансирало је
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ