О Београдском
књижевном часопису

Први број Београдског књижевног часописа изашао је 15. децембра 2005. године. Часопис је покренуло Књижевно друштво „Хипербореја“, које је исте године основала група београдских писаца и интелектуалаца. Часопис излази четири пута годишње: 15. марта, 15. јуна, 15. септембра и
15. децембра.  
Часопис објављује текстове из свих књижевних области: поезију, прозу, есејистику, књижевнотеоријске текстове, књижевну критику, текстове из области књижевне историје, дневнике, путописе, биографије, преписке, текстове о другим уметностима... Аутори у часопису су најеминентнији домаћи писци, али и млађи, још неафирмисани.  
У сваком броју значајан простор заузимају и преводи текстова страних аутора, а сарадници часописа су најбољи домаћи преводиоци.  
Поред текстова у редовним рубрикама, Београдски књижевни часопис објављује и књижевне темате. Између осталих, у часопису су објављени темати: „Књижевни Даблин“, „Уметност приче“, „Приче и песме скандинавских писаца“, „Позоришни Београд“, „Књижевни Мадрид“, „Винавер интердисциплинарно“, „Нова руска прича“, „Пет америчких прича“, „Мачка изузетне лепоте“ (приче о животињама), „О песнику Новици Тадићу“, „Пет јапанских писаца“, „Зовем се Иво Андрић“ (приче са Андрићем као књижевним јунаком), „Андрић, кратки резови“, „Пишем на португалском“, „Пишем на мађарском“ (избор из савремене мађарске књижевности), „Књижевна Бањалука“, „Пишем на пољском“ (избор из савремене пољске књижевности).   

Главни и одговорни уредник: Милован Марчетић
Уредништво: Ивана Миливојевић, Срђан Вучинић и Миодраг Раичевић.

Подаци о каталогизацији:
UDK број: 28(497.11)
ISSN број: 1452-2950 
COBISS број: 127399948
(издати од стране Народне библиотеке Србије)