О Књижевном друштву „Хипербореја“

Књижевно друштво „Хипербореја“ – Београд основано је 21. октобра 2005. године као невладино и непрофитно удружење у области књиге и књижевности. Најважнији циљеви Друштва су: упознавање читалаца са токовима у српској и страним књижевностима, подстицање и вредновање књижевног стваралаштва, приближавање књижевности и осталих уметности што већем броју људи, подизање књижевног укуса...
Друштво је основала група писаца и културних делатника. Седиште друштва је у Београду.  
Друштво је регистровано 28. октобра 2005. године у Министарству за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, Решењем којим се уписује у регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, као удружење грађана.
6. априла 2011. године донето је Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије којим је извршен упис усклађивања Књижевног друштва Хипербореја – Београд у Регистар удружења.
Најважнији пројекат Књижевног друштва „Хипербореја“ је Београдски књижевни часопис. Први број Београдског књижевног часописа је изашао 15. децембра 2005. године.

.