Контакт

Адреса редакције: Београдски књижевни часопис
Француска 7,  II спрат, 11000 Београд
Тел: (+381 011) 3288-965; 065-60-80-190
E-mail: hiperboreja@eunet.rs
Вебсајт: www.bgknjizevnicasopis.rs