Претплата

Цена примерка часописа: 400 динара
Годишња претплата: 1.000 динара
За иностранство: 35 EUR (Европа), 40 EUR (ваневропске земље)
Текући рачун Књижевног друштва Хипербореја:
250-1420000805060-07
(код Eurobank EFG)